Juliste, jossa alle kouluikäinen lapsi seisoo kädet lanteillaan, uhmakkaassa asennossa.

Dinomite – Valmiina tarrahaasteeseen

Valmiina tarrahaasteeseen

Neuvola

Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä ja kehitystä ja neuvotaan perheitä lapsen elämään liittyvissä asioissa. Äiti alkaa käydä neuvolassa jo ennen lapsen syntymää, ja käyntejä jatketaan siihen asti kun lapsi menee kouluun. Kun lapsen terveyttä seurataan säännöllisesti, voidaan monia sairauksia ja kehityshäiriöitä huomata jo varhaisessa vaiheessa ja hoito voidaan aloittaa ajoissa.


Julkaisut