Nainen tanssahtelee iloisesti viraston käytävällä.

Jolly Good – Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Työelämän hyvinvointipanostukset

Työntekijöillä on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin työehtoihin, lakien ja sopimusten antamaan suojaan, terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön, perhevapaisiin ja ammatilliseen järjestäytymiseen. Useimmiten oikeuksien toteutumista valvotaan ammattiliittojen avulla, mutta myös valtionhallinnon työsuojeluviranomaiset auttavat ongelmatapauksissa.


Julkaisut