En filmaffisch där ett barn i förskoleåldern trotsigt står med händerna på höfterna.

Dinomite – Utmaning antagen!

Utmaning antagen!

Rådgivning

Barnrådgivningen följer barnets hälsa och utveckling och ger familjen råd i frågor som rör barnets dagliga liv. Mamman besöker rådgivningsbyrån redan innan barnet föds och familjen besöker sedan rådgivningsbyrån ända fram till dess att barnet börjar skolan. Då barnets hälsa följs upp regelbundet kan flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar upptäckas och behandlas redan i ett tidigt skede.


Releases
Juliste, jossa alle kouluikäinen lapsi seisoo kädet lanteillaan, uhmakkaassa asennossa.

Dinomite – Valmiina tarrahaasteeseen

Valmiina tarrahaasteeseen

Neuvola

Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä ja kehitystä ja neuvotaan perheitä lapsen elämään liittyvissä asioissa. Äiti alkaa käydä neuvolassa jo ennen lapsen syntymää, ja käyntejä jatketaan siihen asti kun lapsi menee kouluun. Kun lapsen terveyttä seurataan säännöllisesti, voidaan monia sairauksia ja kehityshäiriöitä huomata jo varhaisessa vaiheessa ja hoito voidaan aloittaa ajoissa.


Releases
A film poster depicting a defiant-looking pre-school child standing with hands on the hips.

Dinomite – Sticker Challenge: Accepted

Sticker Challenge: Accepted

Child health clinics

In Finland, maternity and child health clinics monitor the health and development of children and offer guidance to families. Expectant mothers visit maternity and child health clinics even before the baby is born and the appointments are continued until the child starts school. Monitoring the child’s health on a regular basis means that many diseases and developmental disorders are detected early and treatment can be started in time.


Releases