En filmaffisch som visar en spiraltrappa. I mitten av spiralen ses en ung kvinna med ett förstoringsglas.

Guilty Pleasure – Följ pengarna!

Följ pengarna!

Öppenhet vad gäller skatteuppgifter

I Finland är vissa skatteuppgifter offentliga och vem som helst kan be att få se skatteuppgifter om vem som helst. Denna möjlighet kan man dra nytta av till exempel vid löneförhandlingar trots att skatteuppgifterna inte direkt avslöjar hur mycket människor tjänar. Också medierna använder de offentliga skatteuppgifterna, särskilt på den stora skattedagen i november. Syftet med offentliga uppgifter är att stöda öppenhet i den samhälleliga diskussionen om beskattning, inkomster och löner.


Releases
A film poster depicting a spiral staircase. In the middle of the spiral is a young woman holding up a magnifying glass.

Guilty Pleasure – Follow the money

Follow the money

Transparency of tax information

In Finland, certain tax details are public information, and anyone can ask to see anyone else’s tax information. This information can be useful in pay negotiations, for example, even though tax information is not directly indicative of anyone’s pay as such. Public tax information is also covered by the media – especially on “Tax Day” in November. The legal provisions that allow this information to be publicly available are intended to promote openness and public discussion on taxation, income and wages.


Releases
Elokuvajuliste, jossa portaat laskeutuvat spriaalina. Spiraalin keskellä on nuori nainen, silmällään suurennuslasi.

Guilty Pleasure – Rahan jäljillä

Rahan jäljillä

Verotietojen avoimuus

Tietyt verotiedot ovat Suomessa julkisia ja kuka tahansa pystyy kysymään kenen tahansa verotiedot. Tätä mahdollisuutta voi käyttää esimerkiksi palkkaneuvottelujensa tukena, vaikka verotiedot eivät suoraan kerrokaan ihmisten palkasta. Myös media käyttää julkisia verotietoja, erityisesti ns. veropäivänä marraskuussa. Tietojen säätämisellä julkiseksi on haluttu muun muassa tukea avoimuutta ja yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta, tuloista ja palkoista.


Releases