En rödbrun hund åker i en bil genom landsbygden.

Happy Buddy – På nya spår

På nya spår

Infrastruktur

Det kommer vatten ur kranen och det finns el i väggen. Varje år används en betydande del av skattemedlen till investeringar i vår miljö, till exempel till vattenledningar och elnät, vägar, gator, gång- och cykelvägar och parker. Skattemedel används också till att bygga och underhålla offentliga byggnader såsom simhallar, skolor och bibliotek.


Releases
A film poster depicting a ginger dog sticking his head out of a car window on a country road.

Happy Buddy – It’s a Hard Bark Life

It’s a Hard Bark Life

Infrastructure

We get our water from the tap and electricity from the grid. Every year, tax revenues are used to finance a significant number of infrastructure investments, such as underground water supply and electric power networks, roads, streets, walkways, and parks. The building and maintenance of public buildings, such as public swimming pools, schools and libraries, are also financed with tax money.


Releases
Punasävyinen koira on auton kyydissä maaseudulla. Se nauttii liikenteestä.

Happy Buddy – Vanha koirakin voi löytää uusille poluille

Vanha koirakin voi löytää uusille poluille

Infra

Vesi tulee hanasta ja sähkö seinästä. Verorahoilla tehdään vuosittain merkittävä määrä investointeja ympäristöömme kuten maan alla kulkevaan vesijohto- ja sähköverkostoon, teihin, katuihin, kevyen liikenteen väyliin ja puistoihin. Myös julkisten rakennusten kuten uimahallien, koulujen ja kirjastojen rakentaminen ja kunnossapito tehdään verorahoilla.


Releases