Ovanför en stad svävar ett rymdskepp. Rymdskeppet kastar en ljuskägla över staden.

Skillz – Inte av denna världen

Inte av denna världen

Jämlikhet i utbildningen

I Finland är utbildningen gratis från förskolan till högskolan. Undervisningen är högklassig. Finland har klarat sig bra i PISA-undersökningen, som genomförs av OECD för att mäta inlärningsresultaten, och till exempel vad gäller läskunnighet är Finland ett av de ledande länderna. Också utvecklingsobjekt har identifierats och arbete pågår för att till exempel minska inlärningsskillnaderna mellan könen.


Releases
Kaupungin yllä leijuu avaruusalus. Aluksen keskeltä lankeaa valo kaupungin ylle.

Skillz – Toisesta maailmasta

Toisesta maailmasta

Koulutuksen tasa-arvo

Koulutus on Suomessa maksutonta esikoulusta korkeakouluihin ja opetus korkeatasoista. Suomi on pärjännyt hyvin OECD:n osaamistuloksia mittaavassa PISA-tutkimuksessa ja esimerkiksi lukutaidossa Suomi on yksi tutkimuksen kärkimaita. Myös kehittämiskohteita on tunnistettu ja työ esimerkiksi sukupuolten välisten oppimiserojen vähentämiseksi on käynnissä.


Releases
A film poster depicting a spaceship hovering over a city. A big beam of light shoots out of the ship.

Skillz – Out of This World

Out of This World

Equality of education

Education from pre-primary to higher education is free of charge in Finland and the educational standards are very high. Finland has done well in the OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA). When it comes to literacy, for example, Finland is ranked as one of the top countries in the survey. However, there are some areas that still need developing. For instance, we are now focusing on bridging the gender gap in learning outcomes.


Releases