Mot blå bakgrund visas en svart pistol. Ur pistolmynningen kommer ett hjärta.

The Most Boring Cop Movie – Vi räddar dagen och sparar på kulorna!

Vi räddar dagen och sparar på kulorna!

Polisen

Den finska polisen tar mycket sällan till vapen. Finländarna litar på att polisen är rättvis och behandlar dem väl. Av finländarna uppger 91 procent att deras förtroende för polisen är ganska högt eller mycket högt.


Releases
Sinisellä taustalla on musta pistooli, jonka suusta tulee sydämen kuva.

The most boring cop movie – Me pelastamme päiväsi ja säästämme luotimme

Me pelastamme päiväsi ja säästämme luotimme

Luotettava poliisi

Suomalainen poliisi turvautuu aseeseen erittäin harvoin. Suomalaiset luottavat siihen, että poliisi on oikeudenmukainen ja kohtelee heitä hyvin. Suomalaisista 91 % luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon.


Releases
A black gun against a blue background. A picture of a heart is coming out of the barrel of the gun.

The most boring cop movie – Saving your Day and Our Bullets

Saving your Day and Our Bullets

The Police

The Finnish police use their guns very rarely. Finns trust that the police are fair and treat people well. According to a recent survey, 91% of Finns trust the police a lot or a fair amount.


Releases