En filmaffisch där ett barn i förskoleåldern trotsigt står med händerna på höfterna.

Dinomite – Utmaning antagen!

Utmaning antagen!

Rådgivning

Barnrådgivningen följer barnets hälsa och utveckling och ger familjen råd i frågor som rör barnets dagliga liv. Mamman besöker rådgivningsbyrån redan innan barnet föds och familjen besöker sedan rådgivningsbyrån ända fram till dess att barnet börjar skolan. Då barnets hälsa följs upp regelbundet kan flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar upptäckas och behandlas redan i ett tidigt skede.


Premiärer