En filmaffisch som visar en spiraltrappa. I mitten av spiralen ses en ung kvinna med ett förstoringsglas.

Guilty Pleasure – Följ pengarna!

Följ pengarna!

Öppenhet vad gäller skatteuppgifter

I Finland är vissa skatteuppgifter offentliga och vem som helst kan be att få se skatteuppgifter om vem som helst. Denna möjlighet kan man dra nytta av till exempel vid löneförhandlingar trots att skatteuppgifterna inte direkt avslöjar hur mycket människor tjänar. Också medierna använder de offentliga skatteuppgifterna, särskilt på den stora skattedagen i november. Syftet med offentliga uppgifter är att stöda öppenhet i den samhälleliga diskussionen om beskattning, inkomster och löner.


Premiärer