En rödbrun hund åker i en bil genom landsbygden.

Happy Buddy – På nya spår

På nya spår

Infrastruktur

Det kommer vatten ur kranen och det finns el i väggen. Varje år används en betydande del av skattemedlen till investeringar i vår miljö, till exempel till vattenledningar och elnät, vägar, gator, gång- och cykelvägar och parker. Skattemedel används också till att bygga och underhålla offentliga byggnader såsom simhallar, skolor och bibliotek.


Premiärer