En kvinna dansar glatt i makthavarnas korridorer.

Jolly Good – En för alla, alla för en!

En för alla, alla för en!

Satsningar på välbefinnande i arbetet

Arbetstagare har rätt till lön och andra arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtalet, till det skydd som lagar och avtal ger, till en hälsosam och säker arbetsmiljö och till familjeledighet. De har också rätt att organisera sig kollektivt i en fackförening. Vanligen övervakar fackföreningarna att rättigheterna respekteras, men också arbetarskyddsmyndigheterna hjälper om det uppstår problem.


Premiärer