En grafisk filmaffisch som visar en vit siluett av en människofigur mot röd bakgrund. Figurens huvud öppnas som en klaffbräda. Ränderna på klaffbrädan är målade i uppmärksamhetsfärger. Inne i huvudet växer skog.

Out There – Äventyret kallar!

Äventyret kallar!

Försvarsmakten och fredsbevarare

Finlands armé kallas för Försvarsmakten. Männen fullgör antingen militärtjänst eller civiltjänst. Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst. Militärtjänstgöringen varar i 6, 9 eller 12 månader. Finland deltar också i FN:s fredsbevarande insatser.


Premiärer