Filmaffisch med Molybros i huvudrollen.

Paljon sun koulukirjat maksaa? – Kunskap ger insikter

Kunskap ger insikter

I huvudrollen Molybros

Duon besöker skolor och diskuterar med erfarenhetsexperter om utbildningsavgifter, jämlik utbildning och jämlika möjligheter. Lyckas Molybros informera och väcka insikt?

Jämlikhet i utbildningen

I Finland är utbildningen gratis från förskolan till högskolan. Undervisningen är högklassig. Finland har klarat sig bra i PISA-undersökningen, som genomförs av OECD för att mäta inlärningsresultaten, och till exempel vad gäller läskunnighet är Finland ett av de ledande länderna. Också utvecklingsobjekt har identifierats och arbete pågår för att till exempel minska inlärningsskillnaderna mellan könen.


Premiärer