Ovanför en stad svävar ett rymdskepp. Rymdskeppet kastar en ljuskägla över staden.

Skillz – Inte av denna världen

Inte av denna världen

Jämlikhet i utbildningen

I Finland är utbildningen gratis från förskolan till högskolan. Undervisningen är högklassig. Finland har klarat sig bra i PISA-undersökningen, som genomförs av OECD för att mäta inlärningsresultaten, och till exempel vad gäller läskunnighet är Finland ett av de ledande länderna. Också utvecklingsobjekt har identifierats och arbete pågår för att till exempel minska inlärningsskillnaderna mellan könen.


Premiärer