En svart filmaffisch full med röda siffror. I mitten av filmaffischen ses en mans ansikte. Mannen är panikslagen.

The Councilman – Allt för demokratin

Allt för demokratin

Förrättande av val

Alla finska medborgare som har fyllt 18 år har rätt att rösta i val. Alla röster är lika mycket värda. Vid valen väljs riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige, republikens president och EU-parlamentariker. Det är lätt att rösta eftersom man kan förhandsrösta vid populära serviceställen. Valmyndigheterna, som består av företrädare för de olika partierna, är ansvariga för rösträkningen.


Premiärer