Mot blå bakgrund visas en svart pistol. Ur pistolmynningen kommer ett hjärta.

The Most Boring Cop Movie – Vi räddar dagen och sparar på kulorna!

Vi räddar dagen och sparar på kulorna!

Polisen

Den finska polisen tar mycket sällan till vapen. Finländarna litar på att polisen är rättvis och behandlar dem väl. Av finländarna uppger 91 procent att deras förtroende för polisen är ganska högt eller mycket högt.


Premiärer