En man och en kvinna stavgår tillsammans en höstdag.

Walk Match – Aldrig mer stavgå ensam

Aldrig mer stavgå ensam

Möjligheter till idrott

Idrottsmöjligheter stöds med skattemedel. Idrottsanläggningar såsom bollplaner, ishallar, friidrottsarenor, skidspår och simhallar byggs och underhålls med hjälp av skattemedel. Dessutom kan kommuner bevilja bidrag till idrottsföreningar.


Premiärer