Vanliga frågor

Vad är Happy Taxpayer? Svaret hittar du nedan, alternativt kan du kontakta oss.​

Vad är Happy Taxpayer?​

Happy Taxpayer är en webbplats som på ett lekfullt sätt lyfter fram de skattefinansierade tjänster som personer bosatta i Finland åtnjuter.​

Varför skapades webbplatsen?​

Webbplatsen byggdes som ett resultat av en undersökning som Skatteförvaltningen låtit genomföra. Av undersökningen framgick att de 18–29-åringar som upplever sig få tillräcklig information om och dra tillräckligt stor nytta av skattemedel förhåller sig mer positivt än andra ungdomar till att betala skatter.​

Vilka myndigheter ligger bakom webbplatsen?​

Webbplatsen har byggts inom ramen för det treåriga projekt som Skatteförvaltningen genomför som en del av regeringens åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi. Skatteförvaltningen är ansvarig för projektet. Samarbetspartners är Arbets- och näringsministeriet och Pensionsskyddscentralen.​

Vad är syftet med webbplatsen?​

Målet med projektet är att främja positiva attityder till att betala skatt samt att minska grå ekonomi. Meningen är att framhäva vad ett rättvist och hållbart samhälle består av: tillsammans bygger vi ett gott samhälle där vi alla kan leva och verka.​