Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verohallinto, PL 325, 00052 VERO
029 512 000 (Vaihde)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Antti Kettunen
Verohallinto, PL 325, 00052 VERO
029 512 000 (Vaihde)

3. Tietosuojavastaava

Noora Kontro
Verohallinto, PL 325, 00052 VERO
029 512 000 (Vaihde)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käyttö

Happy Taxpayer -sivustolla käsiteltävien henkilötietojen käsittely perustuu Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 2 §:n mukaisiin Verohallinnon tehtäviin edistää oikeaa ja yhdenmukaista verotusta ja Verohallinnon palvelukyvyn kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään:

  • Sivustolle sisältöä julkaisevien henkilöiden tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.
  • Kävijäseurannan toteuttamiseen ja palvelun kehittämiseen.
  • Sivuston käyttöön liittyvien järjestelmien käytönvalvontaan

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Verohallinnon laissa säädetyt tehtävät (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 alakohdan c kohta)

  • laki verohallinnosta (502/2010) 2 §
  • laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 4 luku

Evästeiden käsittelyn perusteena on laissa säädetyn tehtävän lisäksi myös käyttäjän antama suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 alakohdan a kohta)

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Sivuston ylläpitäjien ja julkaisijoiden osalta käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite. Sivustolla vierailijoiden osalta ip-osoite, jota käsitellään tunnistamattomassa muodossa.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot käsitellään sivuston ylläpidon ja julkaisijoiden osalta niin pitkään kuin se on tarpeen virkavastuun toteuttamiseksi (5 vuotta). Sivustolla vierailevien henkilöiden IP osoitteet säilytetään anonyymissä muodossa.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään itseltään. Tietoja kerätään myös Cookiebot-evästeluvitusjärjestelmän ja Piwik –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään vain Verohallinnossa eikä tietoja luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Käyttäjä voi hyväksyä joko pelkästään välttämättömät evästeet tai tilastolliset ja markkinointiin liittyvät evästeet. Evästeiden käyttö on kuvattu tarkemmin evästeselosteessa.

11. Rekisterin suojaus

Sivustoa valvotaan ja virheellisiä kirjautumisia estetään lukitsemalla käyttäjätunnus ja estämällä IP-osoite. Normaalin kirjautumisen lisäksi vaaditaan puhelimeen tulevan numerokoodin syöttäminen.
JSON-käyttäjälistauksen esto, jolla estetään WordPress-käyttäjänimien näyttäminen ulkopuolelle.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Käytössä ei ole yhteiskäyttötunnuksia.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.