Vanliga frågor

Vad är Happy Taxpayer? Svaret hittar du nedan, alternativt kan du kontakta oss.​

Vad är Happy Taxpayer?​

Happy Taxpayer är en webbplats som på ett lekfullt sätt lyfter fram de skattefinansierade tjänster som personer bosatta i Finland åtnjuter.​

Varför skapades webbplatsen?​

Webbplatsen byggdes som ett resultat av en undersökning som Skatteförvaltningen låtit genomföra. Av undersökningen framgick att de 18–29-åringar som upplever sig få tillräcklig information om och dra tillräckligt stor nytta av skattemedel förhåller sig mer positivt än andra ungdomar till att betala skatter.​

Vilka myndigheter ligger bakom webbplatsen?​

Webbplatsen har byggts inom ramen för det treåriga projekt som Skatteförvaltningen genomför som en del av regeringens åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi. Skatteförvaltningen är ansvarig för projektet. Samarbetspartners är Arbets- och näringsministeriet och Pensionsskyddscentralen.​

Vad är syftet med webbplatsen?​

Målet med projektet är att främja positiva attityder till att betala skatt samt att minska grå ekonomi. Meningen är att framhäva vad ett rättvist och hållbart samhälle består av: tillsammans bygger vi ett gott samhälle där vi alla kan leva och verka.​

Vad har gjorts i projektet?

Vi har gjort bland annat videor om vad alla vi i Finland får för skattepengarna. De videor som Pinkku Pinsku, Molybros, Sanni Oksanen, Diana Rantamäki, Dosdela och Joonas Pesonen har gjort har tittats på sammanlagt cirka 600 000 gånger i influerarnas egna och Skatteförvaltningens kanaler. Efter att webbplatsen öppnades har ca 15 000 personer besökt den. Marknadsföringen på fem olika språk i Facebook och Instagram har å sin sida nått 400 000 personer som hör till målgruppen.