Filmaffisch med Dosdela i huvudrollen.

Keeping up with the Veronmaksajat – Njut av frukterna av sitt arbete

Njut av frukterna av sitt arbete

I huvudrollen Dosdela

Det syns dock mörka moln vid horisonten när den lokala Chad vill använda samma utrustning i sportparken samtidigt som Dosdela tränar där. Hur lyckas Dosdelas superset när han blir tvungen att vänta? Uppstår det en konflikt mellan de unga männen eller lär de sig att dela på de gemensamma resurserna?

Möjligheter till idrott

Idrottsmöjligheter stöds med skattemedel. Idrottsanläggningar såsom bollplaner, ishallar, friidrottsarenor, skidspår och simhallar byggs och underhålls med hjälp av skattemedel. Dessutom kan kommuner också bevilja bidrag till idrottsföreningar.


Releases