En filmaffisch där en ung kvinna i superhjältedräkt betraktar himlen från ett högt tak.

The Great Equalizer – Uppdrag jämställdhet

Uppdrag jämställdhet

Kvinnornas ställning

Kvinnorna i Finland var de första i Europa att få rösträtt år 1907 och de 19 kvinnliga ledamöter som valdes vid samma val var de första i världen. Den första kvinnliga ministern var Miina Sillanpää. Hon var socialminister åren 1926–1927. Vid valet år 2019 valdes 93 kvinnor in i riksdagen. Tre kvinnor har varit statsminister i Finland.


Releases
A film poster depicting a young woman dressed as a superhero. She is sitting on a roof and looking up at the sky.

The Great Equalizer – Making things even

Making things even

Status of women

Finnish women were the first women in Europe to gain the right to vote in 1907. The 19 female Members of Parliament elected that year were the first in the world. Finland’s first female minister was Miina Sillanpää, who was the Minister of Social Affairs from 1926 to 1927. In 2019, a total of 93 women were elected to the Finnish Parliament. Finland has had three female Prime Ministers.


Releases
Elokuvajuliste, jossa supersankariasuun pukeutunut nuori nainen katsoo korkealla katolla kohti taivasta.

The Great Equalizer – Tasa-arvon asialla

Tasa-arvon asialla

Demokratia: Naisten asema

Naiset saivat Suomessa äänioikeuden ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1907 ja samoissa vaaleissa valitut 19 naisedustajaa olivat ensimmäiset maailmassa. Ensimmäinen naisministeri oli Miina Sillanpää, joka toimi sosiaaliministerinä vuosina 1926-1927. Vuoden 2019 vaaleissa eduskuntaan valittiin 93 naista. Pääministerinä Suomessa on toiminut kolme naista.


Releases